به تارنماي آذر دوام یول خوش آمديد

image شرکت آذر دوام یول ( آدیکو ) در حال حاضر انواع قیرهای جاده ای و فرودگاهی 40-30 ، 50-40 ، 70-60 ، 100-80 ، 100-85 و قیر مارشال جهت استفاده در فرودگاههای کشور با کیفیت متمایز و مطابق با استاندارد های اروپا یورو 2009 تولید می نماید. طراحی و ساخت پروژه مطابق با استاندارد آمریکا بوده و با ظرفیت 820 هزار تن سالانه بیشترین تولیدکننده قیر در بخش خصوصی و مدرنترین واحدقیرسازی کشور می باشد . ادامه مطلب

آریشو اخبار

افتتاح کارخانه

Image مراسم افتتاح و شروع به کار کارخانه در اول خرداد ماه 1392

افتتاح کارخانه

Image افتتاح کارخانه

توضيحات کلي درباره قیر

Image :محصولات شركت پالايش آدیکو عبارتند از‌
الف: انواع قيرهاي محلول 40/30-50/40-70/60-100/85-150/120-200/150-300/200
PG ب: قیرهای
در کشور با توجه به داده های هواشناسی کشور از سال های (1386-1376) اولین بار توسط PG چاپ و نقشه پهنه بندی
شرکت نفت پاسارگاد صورت گرفته است. لذا با توجه به گرم شدن تدریجی هوا ، شرکت آدیکو نسبت به ارائه پهنه بندی
جدید و به روزتر اقدام کرده است که سنوات یازده سال اخیر (1393-1382) را از سازمان هواشناسی کشور استخراج و PG
.شده است PG58 - 22 به PG58 - 28 پهنه بندی نموده است. شایان ذکر است که گرم شدن هوا در سال های اخیر سبب تغییر
تولید می نماید که آنالیز های مربوطه به شرح PG70 - 10 الی PG58 - 28 این شرکت کلیه پی جی های مورد نیاز کشور را در گرید های مختلف از
ذیل جهت بهره برداری استفاده مشتریان گرامی ارائه می شود
شایان ذکر است برنامه های آتی اين شرکت شامل راه اندازی بخش پلی بک ، جامبوبک ، بخش قیر امولسیون می باشد كه به ياري خداوند منان به وقوع خواهد پيوست

قیر 70-60

Image تعريف : قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قيرسازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذيري (نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير) آن بين 60 تا 70 باشد.

كاربرد: استفاده در راهسازی در مناطق معتدل بکار برده می شود.

Property/Unit  Specification  Method 
Penetration,25°C,100gr,5s,(1/10mm)  60-70  ASTM D5 
Ductility,25°C,5cm/min(cm)  >100  ASTM D113 
Density 25°C  1.010-1.060  ASTM 70 
Spot test  Negative  AASHTO T102 
Softening point (°C)  49-56  ASTM D36 
Flash point (°C)  250 min  ASTM D92 
Solubility in T.C.E (WT%)  99.0 min  ASTM D2042 
Loss on Heating (163° C-5h)(WT%)  0.2 max  ASTM D6 
Drop-in Penetration after Heating (%)  20 max  ASTM D5 

قیر 20-10

Image تعریف :قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحدهاي قيرسازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذيري (نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير) آن بين 10 تا 20 باشد.

کاربرد : استفاده در لوله های زيرزمين به عنوان ضد زنگ و ضربه گير استفاده می شود.

Property/Unit  Specification  Method 
Penetration,25°C,100gr,5s,(1/10mm)  10-20  ASTM D5 
Ductility,25°C,5cm/min(cm)  >5  ASTM D113 
Density 25°C  1.010-1.050  ASTM 70 
Spot test  Negative  AASHTO T102 
Softening point (°C)  65-75  ASTM D36 
Flash point (°C)  250 min  ASTM D92 
Solubility in T.C.E (WT%)  99.0 min  ASTM D2042 
Loss on Heating (163° C-5h)(WT%)  0.2 max  ASTM D6 
Drop-in Penetration after Heating (%)  20 max  ASTM D5 

قیر 50-40

Image تعريف : قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قيرسازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذيري (نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير) آن بين 40 تا 50 باشد.

كاربرد: استفاده در راهسازی برای مناطق گرمسيری بکار برده می شود.

Property/Unit  Specification  Method 
Penetration,25°C,100gr,5s,(1/10mm)  40-50  ASTM D5 
Ductility,25°C,5cm/min(cm)  >100  ASTM D113 
Density 25°C  1.010-1.060  ASTM 70 
Spot test  Negative  AASHTO T102 
Softening point (°C)  52-60  ASTM D36 
Flash point (°C)  250 min  ASTM D92 
Solubility in T.C.E (WT%)  99.0 min  ASTM D2042 
Loss on Heating (163° C-5h)(WT%)  0.2 max  ASTM D6 
Drop-in Penetration after Heating (%)  20 max  ASTM D5 

قیر 40-30

Image تعريف : قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قيرسازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذيري (نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير) آن بين 30 تا 40 باشد.

كاربرد: استفاده درراهسازی در مناطق گرم استوايی بکار برده می شود.

Property/Unit  Specification  Method 
Penetration,25°C,100gr,5s,(1/10mm)  30-40  ASTM D5 
Ductility,25°C,5cm/min(cm)  >100  ASTM D113 
Density 25°C  1.010-1.050  ASTM 70 
Spot test  Negative  AASHTO T102 
Softening point (°C)  55-63  ASTM D36 
Flash point (°C)  250 min  ASTM D92 
Solubility in T.C.E (WT%)  99.0 min  ASTM D2042 
Loss on Heating (163° C-5h)(WT%)  0.2 max  ASTM D6 
Drop-in Penetration after Heating (%)  20 max  ASTM D5 

قیر 30-20

Image تعريف : قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قيرسازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذيري (نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير) آن بين 20 تا 30 باشد.

كاربرد: استفاده بعنوان عايق در سقف و ضربه گير استفاده می شود.

Property/Unit  Specification  Method 
Penetration,25°C,100gr,5s,(1/10mm)  20-30  ASTM D5 
Ductility,25°C,5cm/min(cm)  >25  ASTM D113 
Density 25°C  1.010-1.050  ASTM 70 
Spot test  Negative  AASHTO T102 
Softening point (°C)  58-68  ASTM D36 
Flash point (°C)  250 min  ASTM D92 
Solubility in T.C.E (WT%)  99.0 min  ASTM D2042 
Loss on Heating (163° C-5h)(WT%)  0.2 max  ASTM D6 
Drop-in Penetration after Heating (%)  20 max  ASTM D5 

قیر 120-100

Image تعريف : قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قيرسازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذيري (نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير) آن بين 100 تا 120 باشد.

كاربرد: استفاده درراهسازی در مناطق سردسير بکار برده می شود.

Property/Unit  Specification  Method 
Penetration,25°C,100gr,5s,(1/10mm)  100-120  ASTM D5 
Ductility,25°C,5cm/min(cm)  >25  ASTM D113 
Density 25°C  1.010-1.060  ASTM 70 
Spot test  Negative  AASHTO T102 
Softening point (°C)  49-49  ASTM D36 
Flash point (°C)  250 min  ASTM D92 
Solubility in T.C.E (WT%)  99.0 min  ASTM D2042 
Loss on Heating (163° C-5h)(WT%)  0.5 max  ASTM D6 

قیر 200-180

Image تعريف : قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قيرسازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذيري (نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير) آن بين 180 تا 200 باشد.

كاربرد: استفاده در راهسازی برای مناطق خيلی سردسير بکار برده می شود.

Property/Unit  Specification  Method 
Penetration,25°C,100gr,5s,(1/10mm)  180-200  ASTM D5 
Ductility,25°C,5cm/min(cm)  >50  ASTM D113 
Density 25°C  1.010-1.040  ASTM 70 
Spot test  Negative  AASHTO T102 
Softening point (°C)  35-45  ASTM D36 
Flash point (°C)  200 min  ASTM D92 
Solubility in T.C.E (WT%)  99.0 min  ASTM D2042 
Loss on Heating (163° C-5h)(WT%)  1.0 max  ASTM D6 
Drop-in Penetration after Heating (%)  35 max  ASTM D5 

قیر مارشال

Image در دست طراحی
-----------------------

قیر 100-85

Image تعريف : قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قيرسازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذيري (نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير) آن بين 85 تا 100 باشد.

كاربرد: استفاده درراهسازی در مناطق سردسيری بکار برده می شود.

Property/Unit  Specification  Method 
Penetration,25°C,100gr,5s,(1/10mm)  85-100  ASTM D5 
Ductility,25°C,5cm/min(cm)  >100  ASTM D113 
Density 25°C  1.010-1.050  ASTM 70 
Spot test  Negative  AASHTO T102 
Softening point (°C)  45-52  ASTM D36 
Flash point (°C)  250 min  ASTM D92 
Solubility in T.C.E (WT%)  99.0 min  ASTM D2042 
Loss on Heating (163° C-5h)(WT%)  0.5 max  ASTM D6 
Drop-in Penetration after Heating (%)  20 max  ASTM D5 

فروش

Image در دست طراحی

گالری تصاویر کارخانه

گالری تصاویر کارخانه

تصاویر مراسم افتتاحیه

گالری تصاویر کارخانه

گالری تصاویر کارخانه

گواهینامه ها

تاريخچه و مشخصات شرکت

Image - تاریخچه شرکت
ساخت پروژه واحد قیرسازی شرکت آذردوام يول (آديكو) از ابتدای سال 1390 شروع شده و در آخر سال 1391مورد بهره برداری قرار گرفته است. اين شرکت از نظر موقعیت مکانی در شهرک مصالح ساختمانی واقع در جاده صوفیان – تبریز قرار گرفته و مساحت کلی شرکت حدود 65 هزارمتر مربع است. در مرحله طراحی، ساخت و راه¬اندازی شرکت از مشاوران و مهندسین وزارت نفت استفاده شده است و سعي شده از همان ابتدا از متدهای علمی به‌روز استفاده شود و در ادامه نيز بطور جدی در پی بالا بردن سطح علمی پرسنل، توسعه و بهبود بخش آزمايشگاهي و کنترل کیفی تلاش می‌گردد. از ویژگیهای بارز این شرکت تنوع محصولات تولیدی آن می باشد که این امکان را برای مشتری فراهم می آورد با توجه به شرایط آب و هوایی و نوع کاربری محصول ، سفارشات خود را به شرکت پالایش آذر دوام یول ارائه نمایند. این شرکت دارای ظرفیت تولید 820 تن در سال می باشد. همچنین ظرفیت مخازن ذخیره سازی در حدود18000 تن می باشد متخصصین مجرب این شرکت با استفاده از تجهیزات مدرن، کنترل کیفی محصولات را در مراحل مختلف تولید بر عهده دارند. در راستای مديريت تضمين کيفيت و رعايت استانداردهای این شرکت موفق به اخذ گواهینامه های ISO 9001:2000، CE و استاندارد ملی ايران گردیده است.این شرکت برای اولین بار در شمال غرب کشور به تحقیق و بررسی بر روی درجه بندی قیرها بر حسب شاخص عملکردی (PG)پرداخته است. شرکت آدیکو در حال حاضر به خرید دستگاه¬های مربوط به آناليز سیستم شاخص عملكردي با برند معتبر از کشور آمریکا اقدام کرده و به امید خدا اولین شرکت خصوصی دارای آزمایشگاه شاخص عملکردی در غرب و شمال غرب کشور خواهد بود.

- ارزش ها
• جلب رضايت مشتریان و پیروی از این اصل مدیریت کایزن که مشتری دارای بالاترین ارزش در نزد ماست.
• ما به جايگاه سرمايه‌هاي انساني ارزشمند به عنوان بالاترین سرمایه شرکت باور داريم و در جهت حفظ و توسعه اين سرمايه با ارزش، مسئولانه عمل مي‌كنيم.
• ما خود را متعهد به نوآوري وروش های خلاقانه فردي و جمعي ميدانيم.

تاريخچه و مشخصات شرکت

Image -- ماموریت
ما از طريق توليد، تامين انواع قير و با ارزش افزوده و كيفيت بالا در صدد افزایش نقش صادرات کشورمان در منطقه هستیم.
-- ارزش ها
• جلب رضايت مشتریان و پیروی از این اصل مدیریت کایزن که مشتری دارای بالاترین ارزش در نزد ماست.
• ما به جايگاه سرمايه‌هاي انساني ارزشمند به عنوان بالاترین سرمایه شرکت باور داريم و در جهت حفظ و توسعه اين سرمايه با ارزش، مسئولانه عمل مي‌كنيم.
• ما خود را متعهد به نوآوري وروش های خلاقانه فردي و جمعي ميدانيم.

-- آشنایی با واحدهای شرکت آذر دوام یود (آدریکو)

- واحد تحقيق و توسعه (R&D)
اين بخش با هدف انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي در زمينه‌هاي توليد فرآورده‌هاي جديد قيري، از جمله قيرهاي امولسيوني، پليمري و همچنين نظارت بر كنترل كيفيت محصولات و حفظ شرايط بهبود عملكرد واحدها و دستگاه‌هاي فرآيند توليد قير، به علاوه كنترل كيفيت محصولات توليدي از نظر مطابقت با استانداردهاي معتبر بين المللي و سفارشات مشتريان فعاليت مي‌نمايد.

- بخش آزمایشگاه
بخش آزمايشگاه شرکت آدیکو در سه مرحله با انجام آزمايش‌هاي مورد نياز كنترل نموده تا واحد توليدكننده قير بتواند با انجام تغييرات لازم محصولات را با شرايط استاندارد توليد نمايد. بطور روزمره باید مواد اوليه را تحت كنترل فنّي داشته باشدكنترل كيفيت حين فرآيند، نيز در بدست آوردن محصولي با اهداف و نوع سفارش مشتری بسيار ضروري است كه با انجام آزمايش‌هاي لازم اين كنترل همواره از هرگونه مشکل بوجود آمده بعدی جلوگیری کرد.

تاريخچه و مشخصات شرکت

Image - واحد بارگیری
واحد بارگيري مشتمل بر پنج قسمت صدور حواله، نوبت نويسي، مخازن ذخيره‌سازي، بارگيري و توزين است. قسمت توزين شامل یک دستگاه 60 تُني است و كاليبراسيون و تنظيمات باسكول‌ها طبق برنامه زمان‌بندي شده توسط اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان انجام مي‌گيرد. در قسمت بارگيري قير امکان بارگیری 2 تانكر بطور همزمان وجود داردكه در مجموع روزانه بيش از 2400 تن انواع قير بصورت فلّه‌اي را مي‌توان بارگيري نمود.

- واحد مدیریت فروش
مديريت فروش شركت آدیکو، عهده‌دار بازاريابي عرضه و فروش انواع قير توليدي مي‌باشد.
آدرس ها

Image - آدرس دفتر مرکزی :
تبریز ، بلوار استاد شهریار ، جنب سازمان بهزیستی استان ، ساختمان شهریار ،طبقه 7 واحد 2
- آدرس کارخانه :
جاده تبریز - صوفیان ، روربروی کارخانه سیمان صوفیان ، ضلع شرقی شهرک صنعتی صنایع ساختمانی

ايميل : azardavamyol@yahoo.com
ايميل : info@ady.co.ir

تلفن هاي تماس

دفتر مرکزی

041 - 3655 8310 : تلفن
فکس : 4312 3655 - 041

دفتر کارخانه

041 - 4252 8980-4 : تلفن
فکس : 8985 4252 - 041