Հանքաձյութը ստացւում է օքսիդացման միջոցով հանքաձյութի հումք վրա¸ հանքաձյութի պատրաստման ստորաբաժանումներում: Այնպես որ թափանցելիության աստիճանը 40-ից մինչ 50 է ¸ «Վերլուծություն հանքաձյութ կոշտության գումարի որոշման նպատակով» :