در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد  از شرکت آذر دوام یول به عنوان واحد برگزیده کیفی استاندارد تجلیل گردید .

استاندارد به‌ عنوان یك اصل پذیرفته شده وكیفیت فراگیر محصول، زمینه‌ساز جلب رضایت مشتریان و عامل پایه در حصول رضایت سایر ذی‌نفعان یك شرکت برای رقابت‌پذیری و دستیابی به موفقیت پایدار و اساسا در زمره مسائل زیربنایی كشور است. بنابر این در دنیای رقابتی امروز باید خود را با سازوكارهای رقابت‌پذیری در حال و آینده تجهیز کنیم و اصول نوین مدیریت و قواعد حضور در بازارهای جهانی را بیاموزیم و به اجرا درآوریم. مهم‌ترین این اصول رعایت كیفیت در تمام ابعاد آن، اجرا و استقرار ابزارها و سیستم‌های مدیریت كیفیت، الگوبرداری و استفاده از روش‌های سنجش و اندازه‌گیری معیارهای موفقیت است.

بنابر این در شرکت آذر دوام یول همواره به كیفیت بها داده و با خلاقیت و نوآوری در تولید محصول یا ارائه خدمات ناب به ‌عنوان فلسفه وجودی شرکت ، به ‌دنبال تامین انتظارات مشتریان و كسب رضایت آنها هستیم .

Untitled