Araştırma ve geliştirme bölümü (R&D)

Bu bölüm yeni bitüm mamüllerinin yapılması – örnek omulesion , polymer zıftleri projeleri özerinde araştırma için ve imalatın kalite kontorolü denetimi ve bitüm yapılma bölüm ve cihazları işleminin iyileşmesini korumak, artı uluslar arası standard’lara ve müşterinin siparişine göre imalatı kalite kontrolü hefiyle çalışıyor.

Labratuvar bölümü

ADİco şirketinin labratuvar bölümü üç aşamada kontrol için gerekli deneyleri yapar ve bu sayede üretim bölümü gerekli değişiklikleri yaparak standard şekile uyarak ürünleri yapabilir.bu bölüm günlük şekilde ham maddeleri teknik kontrolü altında tutmalıdır ve ürün yapılırken kalitesinin kontrolüde hedefe ve müşteri siparişine göre ürünü yapmakta çok önemlidir ve bu şekilde lazım olan deneyleri yaparak herzaman her türlü sorunun yaranmasının önü alına bilir.

Yükleme bölümü

Yükleme bölümü 5 kısım’dan oluşuyor ki onlar taslak, sıra yazımı, depolama tankları, yükleme ve tartı’dır. tartı kısmında 60 Ton’luk bir tartı cihazı vadır ve kantarın kalibrasyon ve ayarları periyodik bir programa göre eyaletin sanayi standard ve araştırma idaresi tarafından yapılır. bitüm yükleme kısmında iki tankın eşzamanlı yüklenme imkanı vardır ki günlük toplam yığın olarak 2,400 Ton’dan fazla bitüm yüklenebilir.

Satış müdürlüğü bölümü

ADİco satış müdürlüğü, imal edilmiş çeşitli bitümlerin pazarlama, sunma ve satış işlemlerini yapmaktadır.