Ազար Դավամ Բայոլ «Ադիքո»ընկերություը ունենալով 20 տարվա փորձ հանքաձյութի արտահանումը տարբեր երկրներում հենվելով մեծ փորձարության իսկ ունենալ Ճանաչում ներքին եւ արտաքին շուկաներից, որպեսզի օգտագործել փորձն ու պոտենցիալ սկսվել է արտադրության իսկ հետեւելով իրենց փորձառումից , առաջին փուլում սկսել է կառուցել միաւոր արտադրություն որը տարբերվում է մյուս արտադրողների երկրներից 6 հետարով տարածքում:

Գործարանի տարական արտադրության ծավալը ավելի քան 820000 տոննա է եւ ընկերությունն այժմ ունի մի շարք ճանապարհային սկիպիդար «10/20, 20/30, 30/40, 40/50, 50/70, 60/70, 85/100, 100/120, 180/200», սկիպիդար «PG»¸Մաէշալ օդանավակայան սկիպիդար «Օդանավակայան օգտագործման նպատակով»իսկ տարբերակիչ որակը եւ չափանիշներին համապատասխան է Եվրոպայի որը արտադրուում է Եվրո 2009:

Այսուհետեւ  հարմարության առկա այս բաժինում խմբաքանակի «Batching» համակարգի տեսակից է որը երկրում առաջին եւ առավել առաջադեմ իր տեսակի մեջ : Հարկ է նշել,ընկերության ապագա պլանները Նախադրել փոլիբաք եւ ջամբոբաքի բաժինը սկիպիդար բաժինը Էմուլսիան է որը տեղի կունենա Աստծո օգնությամբ, տեղի կունենա: