Ազար Դավամ Բայոլ «Ադիքո»ընկերության սկիպիդար կառուցման պլանը   սկսվեց 2011 իսկ ավարտվեց 2012 հարթացման աշխատանքները եւ ընկերության շինարարության բոլոր մասերը իոնային ընկերության աշխատակիցների գիշերօթիկ ջանքերով մեկ տարոմ ավարտվեց չնայած   փորձագետները շինարարության ժամկետը իսկ հիմնադրումը ավելի քան երեք տարով է գնահատւել:

Ընկերությունն տեղադիրքի առումով գտնվում է ¸քաղաքական շինությունում որը գտնւում է Թավրիզի Սուֆյան ճանապարհին իսկ ընկերության ընդհանուր մակերեսը մոտ 65 հազար քառակուսի մետր է: Նախագծման փուլում, ընկերության շինարարության համար օգտագորժւել է նավթային նախարարության խորհրդատուներից եւ ինժեներներց իսկ սկիզբից օգտագործւել է գիտական նոր մեթոդներից:Բացի այդ,լրջորեն ձգտում է բարձրացնել կադրերի գիտնական մակարտակը իսկ զարգացնել լաբորատոր եւ որակի վերահսկողությունը: Այս ընկերության հայտնի առանձնահատկությունը իր արտադրանքի բազմազանությունն է որը թույլ է տալիս, որ հաճախորդը եղանակային պայմանների շնորհիվ եւ արտադրանքի օգտագործող տեսակում պատվերել Ազար Դավամ Բայոլ «Ադիքո»ընկերության:

Մեր փորձառու մասնագետներ օգտագործելով ժամանակակից սարքավորումներից,արտադրության որակի վերահսկումը գտնւում է տարբեր փուլերում: Որակի ապահովման կառավարման նպատակով իսկ ընկերության համապատասխան ստանդարտներում հաջողւել է հասանել «SO 9001: 2000, CE » սերտիֆիկացումը եւ Իրանի ազգային ստանդարտը:

Ընկերություն հետաքննությունը կատարողական ցուցանիշների «PG» հանքաձյութի հիման վրա է եղել հյուսիս արեւմուտքում: «Ադիքո»ընկերություը ձեռք բերել սարքավորումներ վերլուծություն համակարգի ցուցանիշները օգտագործել է Ամերիկայի վավերական բրենդից ու առաջին մասնավոր ընկերությունն է որը ունի լաբորատորիան կատարողականի ցուցանիշներ երկրի արեւմուտքի եւ հյուսիսային արեւմուտքում: