Հանքաձյութը ստացւում է օքսիդացման միջոցով հանքաձյութի հումք վրա¸ հանքաձյութի պատրաստման ստորաբաժանումներում: Այնպես որ թափանցելիության աստիճանը 85-ից մինչ 100 է ¸ «Վերլուծություն հանքաձյութ կոշտության գումարի որոշման նպատակով» :