Հանքաձյութը ստացւում է օքսիդացման միջոցով հանքաձյութի հումք վրա¸ հանքաձյութի պատրաստման ստորաբաժանումներում: Այնպես որ թափանցելիության աստիճանը 10-ից մինչ 20 է ¸ «Վերլուծություն հանքաձյութ կոշտության գումարի որոշման նպատակով» :