Հանքաձյութը ստացւում է օքսիդացման միջոցով հանքաձյութի հումք վրա¸ հանքաձյութի պատրաստման ստորաբաժանումներում: Այնպես որ թափանցելիության աստիճանը 100-ից մինչ 120 է ¸ «Վերլուծություն հանքաձյութ կոշտության գումարի որոշման նպատակով» :