Հանքաձյութը ստացւում է օքսիդացման միջոցով հանքաձյութի հումք վրա¸ հանքաձյութի պատրաստման ստորաբաժանումներում: Այնպես որ թափանցելիության աստիճանը 50-ից մինչ 70 է ¸ «Վերլուծություն հանքաձյութ կոշտության գումարի որոշման նպատակով» :