Sunday 2024/07/21

Published under category "Արդյունք"

Հանքաձյութ Marshall

Հանքաձյութ Marshall

Մարշալի հանքաձյութը առաջին անգամ, Իրանի Ազար Դավամ Բայոլ «Ադիքո»ընկերության միջոցով արտադրւել է¸ եվրոպաի ստանդարտների եւ որակի համապատասխան:Այս հանքաձյութը օգտագործւում է թռիչքի եւ վայրէջքի ուղղիում:

more ...

Հանքաձյութ PG

Հանքաձյութ PG

Ըստ օդերեւութաբանական տվյալների համաձայն¸ «PG» տպագրություն եւ քարտեզի գոտիավորումը, առաջին անգամ սկսւել է Փասարգադի նավթային ընկերությունում որը կազմակերպւել է 1997 – 2007:Այնպես որ եղանակի ջերմության համաձայն¸«Ադիքո» ընկերությունը առաջարկել է «PG »նոր գոտիավորումը որը վերջին տասնմեկ տարվա փորձը սկսած 1997 մինչ 2003 թիւը որը առանձնացում իսկ գոտիավորում է¸ պետության օդերեւութաբանական կազմակերպությունից:

more ...

Հանքաձյութ 180/200

Հանքաձյութ 180/200

Հանքաձյութը ստացւում է օքսիդացման միջոցով հանքաձյութի հումք վրա¸ հանքաձյութի պատրաստման ստորաբաժանումներում: Այնպես որ թափանցելիության աստիճանը 180-ից մինչ 200 է ¸ «Վերլուծություն հանքաձյութ կոշտության գումարի որոշման նպատակով» :

more ...

Հանքաձյութ 100/120

Հանքաձյութ 100/120

Հանքաձյութը ստացւում է օքսիդացման միջոցով հանքաձյութի հումք վրա¸ հանքաձյութի պատրաստման ստորաբաժանումներում: Այնպես որ թափանցելիության աստիճանը 100-ից մինչ 120 է ¸ «Վերլուծություն հանքաձյութ կոշտության գումարի որոշման նպատակով» :

more ...

Հանքաձյութ 85/100

Հանքաձյութ 85/100

Հանքաձյութը ստացւում է օքսիդացման միջոցով հանքաձյութի հումք վրա¸ հանքաձյութի պատրաստման ստորաբաժանումներում: Այնպես որ թափանցելիության աստիճանը 85-ից մինչ 100 է ¸ «Վերլուծություն հանքաձյութ կոշտության գումարի որոշման նպատակով» :

more ...

Հանքաձյութ 60/70

Հանքաձյութ 60/70

Հանքաձյութը ստացւում է օքսիդացման միջոցով հանքաձյութի հումք վրա¸ հանքաձյութի պատրաստման ստորաբաժանումներում: Այնպես որ թափանցելիության աստիճանը 60-ից մինչ 70 է ¸ «Վերլուծություն հանքաձյութ կոշտության գումարի որոշման նպատակով» :

more ...

Հանքաձյութ 50/70

Հանքաձյութ 50/70

Հանքաձյութը ստացւում է օքսիդացման միջոցով հանքաձյութի հումք վրա¸ հանքաձյութի պատրաստման ստորաբաժանումներում: Այնպես որ թափանցելիության աստիճանը 50-ից մինչ 70 է ¸ «Վերլուծություն հանքաձյութ կոշտության գումարի որոշման նպատակով» :

more ...

Հանքաձյութ 40/50

Հանքաձյութ 40/50

Հանքաձյութը ստացւում է օքսիդացման միջոցով հանքաձյութի հումք վրա¸ հանքաձյութի պատրաստման ստորաբաժանումներում: Այնպես որ թափանցելիության աստիճանը 40-ից մինչ 50 է ¸ «Վերլուծություն հանքաձյութ կոշտության գումարի որոշման նպատակով» :

more ...

Հանքաձյութ 30/40

Հանքաձյութ 30/40

Հանքաձյութը ստացւում է օքսիդացման միջոցով հանքաձյութի հումք վրա¸ հանքաձյութի պատրաստման ստորաբաժանումներում: Այնպես որ թափանցելիության աստիճանը 30-ից մինչ 40 է ¸ «Վերլուծություն հանքաձյութ կոշտության գումարի որոշման նպատակով» :

more ...

Հանքաձյութ 20/30

Հանքաձյութ 20/30

Հանքաձյութը ստացւում է օքսիդացման միջոցով հանքաձյութի հումք վրա¸ հանքաձյութի պատրաստման ստորաբաժանումներում: Այնպես որ թափանցելիության աստիճանը 20-ից մինչ 30 է ¸ «Վերլուծություն հանքաձյութ կոշտության գումարի որոշման նպատակով» :

more ...

Հանքաձյութ 10/20

Հանքաձյութ 10/20

Հանքաձյութը ստացւում է օքսիդացման միջոցով հանքաձյութի հումք վրա¸ հանքաձյութի պատրաստման ստորաբաժանումներում: Այնպես որ թափանցելիության աստիճանը 10-ից մինչ 20 է ¸ «Վերլուծություն հանքաձյութ կոշտության գումարի որոշման նպատակով» :

more ...