Գիտական հետազոտություններ եւ մշակումների հատւած «R & D»

Սույն բաժինը նպատակ ունի իրականացնել հետազոտական նախագծերի սկիպիդար արտադրության նոր արտադրանքի ոլորտներում օրինակ΄էմուլսիա, պոլիմերային սկիպիդար իսկ արտադրանքի որակի վերահսկման մոնիտորինգիը եւ կատարման մասնիկների ու սկիպիդար արտադրության գործընթացի համակարգերի,վերականգնման վիճակում: Արտադրանքի որակի վերահսկում համապատասխանւոէմ է միջազգային չափանիշների առումով եւ հաճախորդների պատվերներներով ակտիվ է:

Լաբորատորիա   հատված

«Ադիքո» ընկերության լաբորատորիա վերահսկւել է երեք փորձարկումները, որոնք անհրաժեշտ է վերահսկել որը սկիպիդար արտադրությունը իրականացնել արտադրանքի փոփոխություններ արտադրել ստանդարտ պայմաններով:Պարբերաբար պետք է լինի տեխնիկական հսկողություն որակի վերահսկման գործընթացը, արտադրանքի նպատակներին հասնելու իսկ հաճախորդի պատվերները չափազանց կարեւոր է:Պահանջվող թեստեր կատարումը երբեւէ անխարգելել է որեւէ հաջորդ խնդիրներից:

 

Բարձումի միավոր

Բարձումի միավոր բաղկացած է հինգ մասերից΄ թողարկել դրամական պատվերներ, արձանագրման հերթը ,պահպանման տանկեր, բարձում եւ քաշը:Քաշի հատված ներառում է 60 տոննա սարքից ,ստուգաճշտում իսկ ուղղել բեռնատար լայնածավալը «Weighbridge» ըստ ժամանակացույցի իսկ գլխամասային գրասենյակի ստանդարտների համաձայն, նահանգի արդյունաբերական հետազոտությունները իրականացվում է: Զուգահեռաբար բարձումի սկիպիդար բաժինում անհնար է ,բարձել 2 տանկեր արտադրել որը ընդհանուր առմամբ օրակսն կարող է ,բարձել ավելի քան 2,400 տոննա սկիպիդար զանգված կերպով:

Վաճառքի Կառավարման Մասնիկ

«Ադիքո» ընկերության վաճառքի կառավարման մասնիկը պատասխանատու է¸մարքեթինգային եւ սկիպիդար արտադրության տեսակներում: