امروز : جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱

محصولات

امولسیون های قیری

امولسیون قیری مخلوطی دو فازی مرکب از قیر و آب است که به کمک ماده امولسیون ساز ساخته می شود. در این مخلوط، قیر در آب حل نشده بلکه به صورت گلبولهایی بسیار ریز در آب شناور است. در بعضی موارد ممکن است همراه با ماده امولسیون ساز، ماده پایدار کننده نیز استفاده گردد. رنگ […]

ادامه مطلب ...

قیر مارشال

قیر مارشال

قیر مارشال اولین بار توسط شرکت آذر دوام یول در ایران و مطابق با کیفیت و استاندارد های اروپا به تولید می رسد ، کاربرد این قیر برای استفاده در باند فرودگاهها است.

ادامه مطلب ...

قیرهای PG

قیرهای PG

چاپ و نقشه پهنه بندی PG در کشور با توجه به داده های هواشناسی کشور از سالهای (۱۳۸۶-۱۳۷۶) اولین بار توسط شرکت نفت پاسارگاد صورت گرفته است. لذا با توجه به گرم شدن تدریجی هوا، شرکت آدیکو نسبت به ارائه پهنه بندی PG جدید و به روزتر اقدام کرده است که سنوات یازده سال اخیر […]

ادامه مطلب ...

قیر ۲۰۰-۱۸۰

قیر ۲۰۰-۱۸۰

قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قيرسازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذيري (نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير) آن بين ۱۸۰ تا ۲۰۰ […]

ادامه مطلب ...

قیر ۱۲۰-۱۰۰

قیر ۱۲۰-۱۰۰

قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قيرسازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذيري (نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير) آن بين ۱۰۰ تا ۱۲۰ […]

ادامه مطلب ...

قیر ۱۰۰-۸۵

قیر ۱۰۰-۸۵

قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قيرسازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذيري (نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير) آن بين ۸۵ تا ۱۰۰ […]

ادامه مطلب ...

قیر ۷۰-۶۰

قیر ۷۰-۶۰

قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قيرسازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذيري (نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير) آن بين ۶۰ تا ۷۰ […]

ادامه مطلب ...

قیر ۷۰-۵۰

قیر ۷۰-۵۰

قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قيرسازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذيري (نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير) آن بين ۵۰ تا ۷۰ […]

ادامه مطلب ...

قیر ۵۰-۴۰

قیر ۵۰-۴۰

قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قيرسازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذيري (نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير) آن بين ۴۰ تا ۵۰ […]

ادامه مطلب ...

قیر ۴۰-۳۰

قیر ۴۰-۳۰

قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قيرسازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذيري (وعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير) آن بين ۳۰ تا ۴۰ […]

ادامه مطلب ...

قیر ۳۰-۲۰

قیر ۳۰-۲۰

قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قيرسازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذيري (نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير) آن بين ۲۰ تا ۳۰ […]

ادامه مطلب ...
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >