آشنایی با واحدهای شرکت آذر دوام یول (آدیکو)

– واحد تحقيق و توسعه (R&D)
اين بخش با هدف انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي در زمينه‌هاي توليد فرآورده‌هاي جديد قيري، از جمله قيرهاي امولسيوني، پليمري و همچنين نظارت بر كنترل كيفيت محصولات و حفظ شرايط بهبود عملكرد واحدها و دستگاه‌هاي فرآيند توليد قير، به علاوه كنترل كيفيت محصولات توليدي از نظر مطابقت با استانداردهاي معتبر بين المللي و سفارشات مشتريان فعاليت مي‌نمايد.

– بخش آزمایشگاه
بخش آزمايشگاه شرکت آدیکو در سه مرحله با انجام آزمايش‌هاي مورد نياز كنترل نموده تا واحد توليدكننده قير بتواند با انجام تغييرات لازم محصولات را با شرايط استاندارد توليد نمايد. بطور روزمره باید مواد اوليه را تحت كنترل فنّي داشته باشدكنترل كيفيت حين فرآيند، نيز در بدست آوردن محصولي با اهداف و نوع سفارش مشتری بسيار ضروري است كه با انجام آزمايش‌هاي لازم اين كنترل همواره از هرگونه مشکل بوجود آمده بعدی جلوگیری کرد.

– واحد بارگیری
واحد بارگيري مشتمل بر پنج قسمت صدور حواله، نوبت نويسي، مخازن ذخيره‌سازي، بارگيري و توزين است. قسمت توزين شامل یک دستگاه ۶۰ تُني است و كاليبراسيون و تنظيمات باسكول‌ها طبق برنامه زمان‌بندي شده توسط اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان انجام مي‌گيرد. در قسمت بارگيري قير امکان بارگیری ۲ تانكر بطور همزمان وجود داردكه در مجموع روزانه بيش از ۲۴۰۰ تن انواع قير بصورت فلّه‌اي را مي‌توان بارگيري نمود.

– واحد مدیریت فروش
مديريت فروش شركت آدیکو، عهده‌دار بازاريابي عرضه و فروش انواع قير توليدي مي‌باشد.