سرکار خانم مرضیه شاه محمدی مديركل امور اداری و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با هیئت همراه در مورخه ۹۷/۰۹/۱۵ در واحد تولیدی شرکت آذر دوام یول حضور بهم یافته و از نزدیک در جریان چرخه تولید و توانایی های بلاقوه این واحد تولیدی قرار گرفتند .DSC03407DSC03408